Już jutro Naczelny Sąd Administracyjny może podjąć decyzję o skierowaniu kolejnego pytania do poszerzonego składu sądu w sprawie uchwały o opodatkowaniu abonamentów medycznych. Podjęta 24 maja tego roku uchwała sądu budzi bowiem wątpliwości interpretacyjne wśród podatników, ekspertów, a nawet sędziów. To nie pierwsza tego rodzaju sytuacja.

Po wcześniejszych uchwałach NSA również powstawały nowe wątpliwości interpretacyjne, czego najdobitniejszym przykładem była sprawa wydawania interpretacji indywidualnych. Najpierw 7 sędziów Izby Finansowej NSA uznało, że organ podatkowy musi podpisać i doręczyć interpretację w ciągu trzech miesięcy (uchwała NSA z 4 listopada 2008 r., sygn. akt I FPS 2/08). Rok później pełny skład Izby Finansowej NSA podjął jednak uchwałę, zgodnie z którą interpretację można doręczyć już po upływie terminu (sygn. akt II FPS 7/09). Pełny skład zaprezentował więc stanowisko przeciwne do uchwały składu 7 sędziów.

Sporne abonamenty

W sprawie, w której publikacja ma nastąpić jutro (NSA może zdecydować o zadaniu kolejnego pytania do poszerzonego składu), pełnomocnik spółki Krzysztof Szymański, doradca podatkowy z Globaltax, zwrócił uwagę, że NSA, podejmując uchwałę w sprawie abonamentów, nie wyjaśnił wszystkich wątpliwości. W uchwale – zdaniem eksperta – nie określono m.in., czy przychodem pracownika jest cały pakiet medyczny opłacany ryczałtowo, w skład którego wchodzą zarówno świadczenia medycyny pracy, jak i pozostałe, czy tylko ta jego część, której nie ma obowiązku zapewnić pracodawca na mocy kodeksu pracy. Sąd postanowił więc odroczyć publikację do 5 października, czyli do jutra.

Eksperci podatkowi wskazują, że uchwała wprowadziła zamieszanie.

Wątpliwe rozstrzygnięcie

Michał Grzybowski, doradca podatkowy i dyrektor w Ernst & Young, zwraca uwagę, że uchwała dotycząca opodatkowania pakietów medycznych oferowanych na rzecz pracowników ma szczególnie istotne znaczenie dla ogromnej rzeszy pracodawców, którzy objęcie pracowników niepubliczną opieką zdrowotną traktują jako nieodzowny element pakietu motywacyjnego.

Jak mówi z kolei Joanna Narkiewicz-Tarłowska, starszy menedżer i doradca podatkowy w PricewaterhouseCoopers, skład orzekający, który podjął uchwałę NSA, bardzo szeroko zinterpretował pojęcie „nieodpłatnego świadczenia”. W podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku pracowników obowiązuje tzw. kasowa metoda ustalania przychodu.

– Oznacza to, że zasadniczo jedynie świadczenia otrzymane (a nie takie, które są należne) podlegają opodatkowaniu – stwierdza ekspert.

Tymczasem w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego stwierdził, że pojęcie „nieodpłatne świadczenie” należy interpretować szerzej niż w prawie cywilnym i że obejmuje ono wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

– Tak szeroka interpretacja może prowadzić do opodatkowywania samej możliwości skorzystania z czegoś nawet w sytuacji, gdy faktycznie z niej nie skorzystano – uważa Joanna Narkiewicz-Tarłowska.

Jak wyjaśnia, dotyczy to np. możliwości skorzystania z sali gimnastycznej w przypadku jej opłacenia przez pracodawcę dla ogółu pracowników (bez imiennych kart) lub samej możliwości wzięcia udziału w imprezie integracyjnej, do udziału w której zaproszeni są wszyscy pracownicy (nawet jeśli faktycznie w imprezie dany pracownik nie weźmie udziału).

– Takie interpretacje pojawiły się ostatnio właśnie po uchwale NSA w sprawie pakietów medycznych – przyznaje nasza rozmówczyni.