Najważniejszą zmianą w projekcie, który opracowano na podstawie założeń przyjętych 31 sierpnia 2010 r. przez Radę Ministrów, jest podwyższenie stawki akcyzy na papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki o 4 proc. Zniesiona zostanie najpopularniejsza kategoria cenowa (NKC) i zastąpiona zostanie średnią ważoną detaliczną ceną sprzedaży (ŚWDCS). Jest to iloraz ilości i całkowitej wartości odpowiednio wszystkich papierosów albo tytoniu do palenia znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Obliczą się ją na podstawie cen detalicznych sprzedaży obejmującej wszystkie podatki na podstawie danych z roku poprzedniego. Minimalne stawki akcyzy na papierosy stosuje się ŚWDCS obliczaną według danych za pierwszych 10 miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego.

Zmieniono również definicję papierosów. Od 2011 roku tytoń zrolowany uznaje się za dwa papierosy, gdy filtr lub ustnik jest dłuższy niż 8 cm, ale krótszy niż 11 cm, a za trzy papierosy, gdy jest dłuższy niż 11 cm, ale krótszy niż 14, za cztery – gdy jest dłuższy niż 14 cm, ale krótszy niż 17. Definicję wprowadzono ze względu na praktykę związaną z unikaniem opodatkowania tych wyrobów na tle dotychczas obowiązującego przepisu.

Dodatkowo za cygara lub cygaretki będzie również uznawany tytoń zrolowany o zewnętrznym owinięciu z naturalnego tytoniu albo tytoń zrolowany z poszarpanym, wymieszanym wkładem, owinięty liściem tytoniu z odtworzonego tytoniu, gdy waga sztuki bez filtra lub ustnika stanowi nie mniej niż 2,3 grama i nie więcej niż 10 gramów. Obwód musi być równy przynajmniej jednej trzeciej długości mierzy nie mniej niż 34 milimetry. Cygara i cygaretki muszą być przeznaczone do palenia w stanie niezmienionym. Obecnie za tytoń do palenia uważa się odpady będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia.

Producent, importer czy podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów lub tytoniu do palenia będą zobowiązani do sporządzania i przekazywania ministrowi finansów informacji o ilości znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy poszczególnych marek papierosów i tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną w okresie pierwszych 10 miesięcy roku kalendarzowego i w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, na który obliczana jest średnia ważona detaliczna cena sprzedaży.

Podwyższenie kwotowych stawek akcyzy na wyroby tytoniowe resort finansów uzasadnia koniecznością zwiększenia wpływów budżetowych w celu zmniejszenia deficytu. Z tego tytułu do budżetu wpłynie o 233 mln zł więcej, a z kolei dochody z podwyżki akcyzy na tytoń zwiększą się o 16,2 mln zł.

Wzrost stawek akcyzy

Stawki akcyzy wyniosą:

● papierosy – 158,36 zł za każde 1 tys. sztuk i 31,41 proc. maksymalnej ceny detalicznej

● cygara i cygaretki – 244,40 zł za każde 1 tys. sztuk

● tytoń do palenia – 102,32 zł za każdy kilogram i 31,41 proc. maksymalnej ceny detalicznej