Ulga rodzinna przysługuje podatnikom wychowującym w roku podatkowym własne lub przysposobione dzieci. Często jednak zdarza się, że podatnicy, nie będąc rodzicami wychowywanych dzieci, sprawują nad nimi opiekę prawną. W takiej sytuacji znalazła się nasza czytelniczka, która wychowuje małoletnią córkę i wnuka. Czy w tej sytuacji może skorzystać z ulgi rodzinnej na każde z dzieci?

Przemysław Polkowski, doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, wyjaśnia, że zgodnie ze znowelizowanym art. 27f ustawy o PIT od podatku obliczonego według skali progresywnej, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, podatnik może odliczyć rocznie kwotę obliczoną jako iloczyn liczby dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek określonej w I przedziale skali podatkowej.

- Jednak muszą to być dzieci własne bądź przysposobione przez podatnika. W opisanej sytuacji babci przysługiwałoby podwójne odliczenie, gdyby wnuczek był jej dzieckiem przysposobionym - podkreśla ekspert.

Ponieważ tak nie jest, ulga będzie przysługiwać tylko na córkę podatniczki.

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl