Przyznanie akcji pracowniczych czy opcji na akcje przez pracodawcę jest jednym z coraz częściej wykorzystywanych programów motywacji kadry i budowania więzi między pracownikiem a spółką. Zdaniem organów podatkowych przekazanie akcji pracownikom podlega opodatkowaniu na podobnych zasadach jak inne rodzaje premii. Jeśli emisja akcji dla pracowników spełnia szczególne warunki, możliwe jest odroczenie opodatkowania do momentu zbycia tych akcji przez uczestnika programu. Z kolei, zdaniem ekspertów, niezależnie od tego, czy pracownik obejmuje akcje nowej emisji czy już istniejące, także powinno stosować się odroczone opodatkowanie do czasu zbycia tych akcji.
Reklama
Akcje pracownicze i opcje na akcje są szczególną formą dodatkowego wynagradzania pracowników. Dotyczy to zazwyczaj pracowników wyższego szczebla, będących na stanowiskach kierowniczych oraz członków zarządu, i wpisuje się w szeroko rozumiany plan motywacyjny dla kadry pracowniczej.
Właściciele spółek, które chcą skorzystać z takiej formy premiowania pracowników, mogą wybierać spośród wielu różnych planów przyznawania akcji czy też opcji na akcje. Niektóre plany motywacyjne mogą być jednak dedykowane do konkretnych spółek, uwzględniających ich specyfikę funkcjonowania oraz długoterminowe prognozy jej działalności.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu znajdziesz informacje na temat:
• Sprzedaż akcji pracowniczych a zwolnienie od podatku
• Na czym polega opcja pracownicza
• Skutki podatkowe preferencyjnego przyznania akcji pracownikom
• Obciążenie podatkowe premii pracowniczych
• Rozliczanie obligacji zamiennychZobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Opodatkowanie bonusów w akcjach pracowniczych i opcjach menedżerskich