Akcje pracownicze i opcje na akcje są szczególną formą dodatkowego wynagradzania pracowników. Dotyczy to zazwyczaj pracowników wyższego szczebla, będących na stanowiskach kierowniczych oraz członków zarządu, i wpisuje się w szeroko rozumiany plan motywacyjny dla kadry pracowniczej.

Właściciele spółek, które chcą skorzystać z takiej formy premiowania pracowników, mogą wybierać spośród wielu różnych planów przyznawania akcji czy też opcji na akcje. Niektóre plany motywacyjne mogą być jednak dedykowane do konkretnych spółek, uwzględniających ich specyfikę funkcjonowania oraz długoterminowe prognozy jej działalności.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu znajdziesz informacje na temat:

• Sprzedaż akcji pracowniczych a zwolnienie od podatku
• Na czym polega opcja pracownicza
• Skutki podatkowe preferencyjnego przyznania akcji pracownikom
• Obciążenie podatkowe premii pracowniczych
• Rozliczanie obligacji zamiennych

Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Opodatkowanie bonusów w akcjach pracowniczych i opcjach menedżerskich