Dotychczasowe rady gmin i miast nie muszą uchwalać przed wyborami budżetów samorządów na 2011 r. Nowe rady będą miały więcej czasu na podjęcie takich uchwał.
Premier Donald Tusk poinformował, że wybory samorządowe odbędą się 21 listopada. Termin ten oznacza, że przed końcem roku zmienią się m.in. rady gmin, które podejmują uchwały budżetowe. Obecne przepisy ustawy z 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) nakazują uchwalić budżet samorządu do końca stycznia. Jak wynika jednak z ustawy okołobudżetowej, którą w przyszłym tygodniu ma przyjąć rząd, termin na uchwalenie budżetu zostanie wydłużony w 2011 r. do 28 lutego.
Jak mówi prof. Eugeniusz Ruśkowski z Katedry Finansów Publicznych i Prawa Finansowego Uniwersytetu w Białymstoku, zarządy i rady gmin muszą zachować procedurę określoną w przepisach.
W opinii eksperta wyznaczenie terminu wyborów na końcówkę listopada nie będzie jednak miało większego wpływu na prace samorządów dotyczące budżetów na przyszły rok.
– Zwraca on uwagę, że obecnie nie ma jeszcze niezbędnych wskaźników do opracowania projektu budżetu. Na pewno dotychczasowe zarządy gmin będą musiały przygotować projekt budżetu, ponieważ obligują ich do tego przepisy. Mają na to czas do połowy listopada, czyli przed wyborami.
W ustawie okołobudżetowej określono również zmiany dotyczące tzw. janosikowego. Zmiana dotyczy w zasadzie województwa mazowieckiego, bowiem zazwyczaj co roku tylko Mazowsze dokonuje wpłat na rzecz innych, biedniejszych województw.
Projekt ustawy zakłada, że w 2011 r. podniesione zostaną progi dochodów podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca, po przekroczeniu których województwo będzie musiało dokonać wpłaty na subwencję regionalną. Zgodnie z obecnymi przepisami progi te wynoszą 110 i 170 proc. średniej dla kraju, natomiast w przyszłym roku janosikowe będą musiały wpłacić województwa, u których dochód na jednego mieszkańca przekroczy próg 120 i 180 proc.
Oznacza to, że w przypadku gdy dochód na 1 mieszkańca w województwie przekroczy 120 proc. średniej krajowej lub 180 proc. średniej krajowej, samorząd będzie musiał zapłacić określoną kwotę na janosikowe.
Bogate województwa wpłacą dzięki tej zmianie o niemal 178 mln zł mniej na subwencję regionalną. A zatem do województw biedniejszych wpłynie 178 mln zł mniej z janosikowego.
lukasz.zalewski@infor.pl