Załóżmy, że podatnik prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą sprowadza do Polski samochód w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego. Następnie niezarejestrowany w Polsce pojazd sprzedawany jest nabywcy końcowemu. Kto ma obowiązek rozliczyć podatek?
Podatnikiem w tym przypadku jest podmiot dokonujący sprzedaży samochodu osobowego, uprawniony do wystawienia faktury. Podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu sprzedaży samochodu osobowego na terytorium kraju pomniejszona o VAT oraz o akcyzę należne od tego samochodu. Faktura, która potwierdza otrzymanie ceny niezgodnej z rzeczywistością jest fakturą nierzetelną. Podatnik, który wystawia nierzetelną fakturę, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych, co przy możliwej wysokości jednej stawki dziennej do 17 560 zł stanowi kwotę 4 214 400 zł maksymalnej wysokości kary grzywny. Takiej samej karze podlega osoba, która posługuje się taką nierzetelną fakturą. Ponadto podatnikowi grozi dodatkowa odpowiedzialność za zaniżenie należnego podatku akcyzowego w złożonej deklaracji podatkowej, czyli oszustwo podatkowe.
Jaka kara wchodzi w grę w tym przypadku?
W przypadku uszczuplenia akcyzy w znacznej wysokości podatnikowi grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności do lat 5, albo obie te kary łącznie. Przy możliwej wysokości jednej stawki dziennej do 17 560 zł, maksymalna kara grzywny w wysokości 720 stawek dziennych może wynosić do 12 643 200 zł.
Teraz załóżmy, że auto jest sprowadzone do Polski w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego przez podmiot nieprowadzący firmy, który posiada umowę sprzedaży wypełnioną jedynie w części dotyczącej zagranicznego sprzedawcy pojazdu, a następnie taki niezarejestrowany w Polsce pojazd sprzedawany jest nabywcy końcowemu, który podpisuje taką umowę w części dotyczącej kupującego. Jakie wykroczenie ma tu miejsce?
W ten sposób popełniane jest przestępstwo fałszerstwa umowy sprzedaży, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W razie ujawnienia takiego przypadku urzędy celne przesyłają do prokuratury informację o popełnieniu przestępstwa fałszerstwa dokumentów. Równocześnie, w razie zaniżenia na umowie sprzedaży wartości samochodu osobowego, niezależnie od odpowiedzialności za przestępstwo fałszerstwa dokumentów, podatnikowi grozi odpowiedzialność za zaniżenie należnego podatku akcyzowego, czyli oszustwo podatkowe.
Jaka kara jest przewidziana w tym przypadku?
W przypadku uszczuplenia akcyzy w znacznej wysokości podatnikowi grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności do lat 5, albo obie te kary łącznie. Przy możliwej wysokości jednej stawki dziennej do 17 560 zł, maksymalna kara grzywny w wysokości 720 stawek dziennych może wynosić do 12 643 200 zł.