Firmy, które przyznają nagrody uczestnikom konkursów lub zawodów sportowych bez wcześniejszej umowy, dokonują darowizny i nie rozliczają wartości tych nagród w kosztach.
W okresie letnim organizowanych było wiele konkursów i zawodów, np. sportowych, fotograficznych itp. Teraz jest czas na przyznawanie nagród. Wiele firm funduje nagrody (pieniężne, rzeczowe) dla najlepszych zawodników czy laureatów konkursów. Niestety, nie zawsze przyznana przez firmę nagroda będzie mieć cechy wydatku stanowiącego koszt podatkowy, co fiskus może kontrolować.
Zgodnie z przepisami o podatkach dochodowych (PIT i CIT) istnieje możliwość zaliczenia wartości uprzednio nabytych (lub wytworzonych we własnym zakresie) nagród przyznawanych w publicznie dostępnych konkursach organizowanych przez przedsiębiorców do kosztów uzyskania przychodów. Firma musi jednak spełnić kilka warunków.

Koszt podatkowy

Jak zauważa Hubert Cichoń, starszy menedżer w Deloitte, pierwszym i zasadniczym kryterium jest związek nagrody z prowadzoną przez firmę działalnością gospodarczą. A najczęstszym celem organizowania publicznie dostępnych konkursów (np. fotograficznych) jest promocja i reklama marki lub firmy.
Leszek Białoń, doradca podatkowy, dyrektor w Firmie Doradczej KPMG, dodaje, że wydatek poniesiony na nagrodę w konkursie jest zatem typowym wydatkiem reklamowym, a związek reklamy ze zwiększeniem przychodów przedsiębiorstwa nie podlega dyskusji. Jego zdaniem wątpliwości mogą budzić nagrody w konkursie, które mają dużą wartość (np. samochód) i są uznawane za prestiżowe. A takie wydatki mogą być zaliczone przez fiskusa jako wydatki reprezentacyjne, które są wyłączone z kosztów.

Umowa sponsoringu

Gdy przedsiębiorca przekazuje nagrody na rzecz organizatorów konkursu lub innego podobnego wydarzenia, czynności te określane są powszechnie jako element finansowania zawodów czy konkursu (sponsoring).
Mikołaj Jabłoński, ekspert podatkowy w Kancelarii SWS, zauważa, że najczęściej sponsoring wiąże się z otrzymywaniem świadczeń wzajemnych od organizatora konkursu. Formą ekwiwalentu jest zamieszczenie nazwy i logo sponsora na broszurach, plakatach, banerach informujących o konkursie lub wydarzeniu czy na strojach zawodników albo zamieszczanie informacji o sponsorze na stronie internetowej organizatora.
Tak rozumiany sponsoring jest więc realizacją strategii promocji przedsiębiorstwa i koszty nagród mogą zostać zaliczone do kosztów.
– Jeżeli jednak rola podatnika nie zostanie ujawniona szerszej publiczności, nie sposób wskazać istnienia związku pomiędzy poniesionymi kosztami a jego przychodami – podkreśla Hubert Cichoń.

Forma darowizny

Gdy finansowanie konkursów nie zostało zakomunikowane szerszej publiczności, to przyznanych nagród przez firmę nie można uznać za koszt podatkowy.
Taka nagroda dla zwycięzcy konkursu czy zawodów będzie mięć formę darowizny, która jest wyłączona z kosztów uzyskania przychodów i co do zasady nie podlega odliczeniu. Dlatego zdaniem Mikołaja Jabłońskiego w umowie o sponsoring warto zawrzeć również zapis umożliwiający przedsiębiorcy ufundowanie dodatkowej nagrody (poza nagrodami wcześniej uzgodnionymi). W ten sposób wydatki na nabycie tej dodatkowej nagrody również będą mogły zostać zaliczone do kosztów jako poniesione w związku z realizacją postanowień umowy.
Ważne!
Ujęcie sponsoringu w kosztach zależy od zawarcia odpowiednich umów, opublikowania regulaminów konkursów, otrzymania pokwitowań przekazania nagrody czy przechowywania dokumentacji zawodów