Osoby fizyczne i prawne mają obowiązek zapłaty raty podatku od nieruchomości do 15 września, chyba że wcześniej uiściły cały należny podatek.

Do kiedy zapłacić podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości, czyli gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej należy płacić ratalnie. Osoby fizyczne mają obowiązek zapłaty podatku w czterech ratach, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Osoby prawne, a więc przede wszystkim spółki kapitałowe, muszą wpłacać podatek w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zapłacić ratę podatku od nieruchomości.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy można zapłacić podatek za cały rok
- Czy trzeba wpłacić kwotę określoną w decyzji organu podatkowego
- Czy przedsiębiorstwo musi zapłacić zadeklarowaną kwotę
- Czy obowiązek podatkowy powstaje z początkiem nowego roku