Kwoty umorzonych pożyczek przyznanych przedsiębiorcom w związku z tegorocznymi powodziami będą zwolnione z podatku.
Takie regulacje przewiduje ustawa z 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. Ustawa ma pomóc m.in. właścicielom małych firm, którzy w wyniku powodzi stracili cały majątek przedsiębiorstwa i mają trudności w odbudowie i wznowieniu działalności gospodarczej.
Kwoty umorzonych pożyczek udzielanych przedsiębiorcom do 50 tys. zł na odbudowę majątku trwałego lub obrotowego, zniszczonego lub utraconego w wyniku klęski żywiołowej, w tym przypadku powodzi, będą zwolnione z podatku dochodowego. Pożyczki te udzielane będą przez fundusze pożyczkowe. Pożyczka przyznawana będzie określonemu przedsiębiorcy tylko raz, a przedsiębiorca będzie zobowiązany do wykorzystania i przedłożenia do funduszu pożyczkowego rozliczenia otrzymanej pożyczki w ciągu sześciu miesięcy od dnia podpisania umowy z funduszem pożyczkowym.