Zasady umorzenia należności celnych regulują przepisy Wspólnotowego Kodeksu Celnego, a o odroczeniu egzekucji decyduje dyrektor izby skarbowej.
Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o umorzenie zobowiązania podatkowego przekracza rocznie ok. 2 tys. Procedura odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzeniowa podatku inicjowana jest przez podatnika złożeniem wniosku .
By z niej skorzystać, należy wykazać istnienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. Jeżeli podatnik jest przedsiębiorcą, umorzenie zaległości podatkowych może nastąpić tylko wtedy, gdy jest zgodne z regulacjami o pomocy publicznej. Przypadki umorzenia należności celnych uregulowane są w unijnym kodeksie celnym oraz w rozporządzeniu wykonawczym do niego.