Trzy pytania do TOMASZA TOCHOWICZA, menedżera w dziale podatkowym Deloitte - Dokonanie prawidłowej taryfikacji nastręcza poważnych problemów i wymaga dużej wprawy. Celnicy weryfikują poprawność klasyfikacji dokonywanych przez zgłaszających, co oznacza, że w istotny sposób kształtują praktykę.
PAULINA BĄK:
W jaki sposób przepisy wspólnotowe klasyfikują towary sprowadzone spoza krajów UE?
TOMASZ TOCHOWICZ:
Dla potrzeb celnych w UE wykorzystuje się Nomenklaturę Scaloną, w której każdemu towarowi przypisuje się jeden kod, co zapewnia jednoznaczność statystyk i wyklucza możliwość stosowania różnych stawek. Można powiedzieć w uproszczeniu, że klasyfikowanie polega na odnalezieniu w Nomenklaturze pozycji (kodu CN), której treść najdokładniej opisuje towar. Zwykle treść pozycji, czyli opis towaru, pozostaje na dość wysokim stopniu ogólności. Kody CN obejmują zwykle kilka podobnych kategorii towarów, co przekłada się na niezliczoną liczbę towarów o konkretnych nazwach handlowych. W celu dokonania poprawnego wyboru kodu CN należy posługiwać się regułami interpretacyjnymi oraz licznymi uwagami i notami. Komisja Europejska wydaje powszechnie obowiązujące rozporządzenia dotyczące klasyfikacji niektórych towarów. Ponadto poszczególne administracje celne wydają na indywidualne wnioski tzw. wiążące informacje taryfowe (WIT).
Czy mimo to zdarzają się pomyłki w określeniu kodu towaru?
Dokonanie prawidłowej taryfikacji nastręcza poważnych problemów i wymaga dużej wprawy. Celnicy weryfikują poprawność klasyfikacji dokonywanych przez zgłaszających, co oznacza, że w istotny sposób kształtują praktykę. Niestety, zdarza się, że nawet w tym samym urzędzie celnym stosowane są różne klasyfikacje tego samego towaru. Skutkować to może stosowaniem różnych stawek celnych i podatkowych, a więc nierównym traktowaniem podmiotów. O tym, że klasyfikacja nie jest łatwa, świadczyć mogą przypadki wiążących informacji taryfowych wydawanych przez administracje celne różnych krajów, które tym samym towarom przyporządkowują inne kody CN.
Czy od takich decyzji organów celnych można wnieść skargę do sądu?
Podatnik, który nie zgadza się z klasyfikacją organów celnych, może zaskarżyć decyzję do sądu administracyjnego. Sądy rozpatrujące skargi na klasyfikacyjne decyzje organów celnych najczęściej jednak skupiają swoją uwagę na aspektach proceduralnych. Skarżący są często zawiedzeni, gdy skarga zostanie odrzucona, ze względu na to, że sąd nie dopatrzył się uchybień proceduralnych, a dalej przyjął, że poprawne postępowanie organów celnych niechybnie prowadzi do właściwej klasyfikacji, skoro należy ona do ich wyłącznej kompetencji.