Obowiązek podatkowy od nowych budynków powstaje 1 stycznia następnego roku. Jeśli podatnik nie zgłasza zakończenia budowy, istotne będą zapisy w dzienniku budowy.
Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613), obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości od nowo wybudowanego budynku, powstaje od 1 stycznia następnego roku po zakończeniu budowy albo po rozpoczęciu użytkowania niewykończonego budynku. Jak tłumaczy dr Mariusz Popławski z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku, pewne problemy pojawiają się, gdy podatnik technicznie kończy budowę, ale nie zgłasza tego faktu do organu nadzoru budowlanego. W rezultacie organy podatkowe nie mogą opodatkować tego budynku, mimo że został on już wybudowany.
– W takiej sytuacji organy podatkowe mogą przyjąć za podstawę ostatni zapis w dzienniku budowy – mówi Mariusz Popławski. Dodaje, że ostatni zapis potwierdza fakt zakończenia budowy.