Minister finansów podpisał rozporządzenie z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Od 1 maja 2011 r. wielu nowych podatników będzie musiało kupić i stosować w swojej działalności gospodarczej kasy fiskalne. W tej grupie znajdą się m.in. prawnicy, lekarze, rzeczoznawcy, detektywi, ochroniarze.

Limity obrotów

Rozporządzenie nie przewiduje zmian w zakresie limitów obrotów, po przekroczeniu których przedsiębiorcy muszą stosować kasy. Zachowane zostanie dotychczasowe zwolnienie z ewidencji przy zastosowaniu kas dla podatników o małych obrotach, tj. 40 tys. zł. Utrzymano też zwolnienia dla podatników rozpoczynających działalność. Podatnicy ci po przekroczeniu obrotu w wysokości 20 tys. zł tracą prawo do korzystania ze zwolnienia.

Nadal utrzymana zostaje zasada wyłączenia ze zwolnienia od ewidencjonowania przy użyciu kas bez względu na wysokość obrotu podatników:

● kontynuujących po 31 grudnia 2010 r. działalność, którzy musieli prowadzić ewidencję przed tą datą,

● prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego.

Ponadto w rozporządzeniu zaproponowano – podobnie jak jest to obecnie – że bez względu na wysokość obrotów obowiązkiem ewidencji za pomocą kas będą objęte czynności: w zakresie świadczenia usług przewozów osób i ładunków taksówkami, w zakresie pasażerskich przewozów regularnych i nieregularnych, gdzie nie stosuje się cen urzędowych za przejazd, oraz przy dostawie zespołów, podzespołów i części zamiennych do samochodów, dostaw elektronicznego sprzętu powszechnego użytku oraz sprzętu fotograficznego, sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, płyt CD i DVD oraz niektórych innych nagranych nośników informatycznych (w tym zawierających oprogramowanie komputerowe), a także sprzedaży wszelkiego rodzaju paliw płynnych oraz wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych.

W wyniku likwidacji zwolnień od ewidencjonowania przy użyciu kas najbardziej licznymi grupami zawodowymi podatników, którzy w przyszłym roku zostaną objęci obowiązkiem ich stosowania, będą świadczący usługi prawnicze, doradcze i pokrewne, medyczne, a także w zakresie kultury, sportu.

Bez zwolnienia

W nowych regulacjach zrezygnowano z całej kategorii zwolnień od ewidencji przy zastosowaniu kas odnoszących się do rozliczających się z PIT na zasadach karty podatkowej. Dotyczy to m.in. świadczących usługi: ślusarskie, w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych, pobielania kotłów i naczyń, w zakresie kotlarstwa, w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych, witrażownictwa, kołodziejstwa, bednarstwa, koszykarstwa, wytwarzania mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy, gręplarstwa, kilimiarstwa, usługi hafciarskie, dziewiarstwa na drutach i szydełkach, repasacji pończoch, usługi w zakresie bieliźniarstwa, gorseciarstwa, modniarstwo, usługi krawieckie. W przypadku likwidacji tego tytułu zwolnienia wykonujący wymienione czynności będą mogli korzystać ze zwolnienia podmiotowego, jesli nie przekroczą obrotu na poziomie 40 tys. zł.

Czasowe zwolnienie

W rozporządzeniu są też przepisy, które pozostawiają czasowe zwolnienia dla niektórych przedsiębiorców. Dotyczy to m.in: niektórych usług dotyczących rolnictwa (np. przygotowanie pól do upraw, pielęgnowanie upraw, opryskiwanie, zbiór upraw, nadzór i opieka nad stadem), niektórych usług komunalnych i sieciowych (np. w zakresie dostaw energii, gazu, usługi telekomunikacyjne), komunikacji miejskiej oraz przewozów świadczonych przy użyciu rykszy, dorożek, łodzi flisackich na Dunajcu, obozowisk dla dzieci, usług i sprzedaży przy zastosowaniu automatów (z wyjątkami np. dotyczącymi wyrobów akcyzowych), usług pocztowych i kurierskich, usług finansowych, administracji publicznej i ubezpieczeń, usług w zakresie edukacji, usług typu statutowego świadczonych przez organizacje, usług notariuszy ewidencjonowanych w tzw. repertoriach A i P, niektórych innych usług (np. wynajmowanie i obsługa nieruchomości w całości dokumentowanych fakturami, usług opłacanych za pośrednictwem poczty lub banku, świadczonych przez podatników zawierających małą liczbę transakcji w skali roku, dzierżawy gruntów, sprzedaży na rzecz pracowników).