Zwrócenie składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przy konsolidacji kredytów bankowych jest przychodem, jeśli firma zaliczała je do kosztów.
Podatnicy często decydują się na refinansowanie zaciągniętych kredytów czy pożyczek bankowych. Na skutek konsolidacji może dojść do zwrotu składki na ubezpieczenie majątkowe lub osobiste ze względu na wygaśnięcie udzielanej przez ubezpieczyciela ochrony i skrócenie okresu odpowiedzialności.
W przypadku kredytów hipotecznych koszt tego typu ubezpieczenia może być znaczny, a więc przy zwrocie niewykorzystanej składki otrzymana kwota może okazać się materialnie istotna.
Zdaniem Mateusza Kobylińskiego, doradcy podatkowego, dyrektora w firmie doradczej KPMG, w sytuacji gdy podatnik dokonywał opłacenia składek ze swoich środków stanowiących jego dochód netto, czyli po opodatkowaniu, trudno uznać, że nastąpiło jakiekolwiek przysporzenie majątkowe.
Skutki podatkowe mogą natomiast wystąpić przy konsolidacji kredytów, która dokonywana jest w toku prowadzenia działalności gospodarczej. Jak tłumaczy Mateusz Kobyliński, jeśli kwota otrzymanej składki uprzednio była zaliczona do kosztów uzyskania przychodu, to na skutek jej zwrotu powinna zostać doliczona do przychodu podlegającego opodatkowaniu.
Taka składka ubezpieczeniowa, wcześniej ujmowana w kosztach podatkowych, pomniejszała wysokość dochodu podlegającego opodatkowaniu, a zatem ze względu na skrócenie okresu spłacania kredytu tworzy korzyść majątkową.