Rada wykorzysta podwyżkę

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej oczywiście unikają stwierdzenia wprost, że podwyżka VAT wywoła wzrost oprocentowania w NBP. 

– Ona spowoduje wzrost inflacji. Nie można jednak powiedzieć, że przesądzi o tym, że rada podniesie stopy – mówi „DGP” Andrzej Kazimierczak, członek rady. Ale zaraz dodaje, że z pewnością jednak zwolennicy podwyżek stóp procentowych zyskali dodatkowy argument.

Ekonomiści nie mają wątpliwości – ton opinii niektórych członków rady jest jednoznaczny. – Po komentarzach niektórych członków RPP widać, że podwyżka VAT może zostać przez nich wykorzystana, żeby przyspieszyć decyzję o podwyżkach stóp – uważa Grzegorz Maliszewski z Banku Millennium. 

Zwłaszcza że już wcześniej pojawiły się inne powody, aby obawiać się o ceny. Ostatnio zaczęła drożeć żywność, co w lecie jest rzadkością. 

To nie sprawi na razie, że inflacja przestanie spadać, ale będzie to się dziać wolniej, niż się wcześniej spodziewano: według najnowszej prognozy Ministerstwa Finansów w lipcu zmniejszy się z 2,3 proc. do 2,1 proc., gdy spodziewano się, że osiągnie 1,7 proc.

Jakub Borowski z Invest-Banku zwraca uwagę na nie najlepsze szacunki GUS dotyczące tegorocznych zbiorów: mają być one dużo mniejsze niż przed rokiem. Jego zdaniem to spowoduje wzrost inflacji do około 2,6 proc. na koniec roku – czyli ponad cel inflacyjny RPP.

Podwyżka VAT i wzrost cen spowodować więc mogą spadek konsumpcji, a co za tym idzie – mniejsze wpływy budżetowe. Ale tym rząd będzie się musiał zająć dopiero w przyszłym roku. Po wyborach.