Sposób opodatkowania napiwków w restauracjach lub datków za występy uliczne zależny jest od sposobu ich otrzymania. Jeżeli pracodawca rozdziela napiwki pracownikom – podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniem za pracę.

– Gdy osoby otrzymują napiwki bezpośrednio od klientów lub przechodniów należy je zaliczyć jako przychody z innych źródeł – dodaje Grzegorz Grochowina, ekspert w firmie doradczej KPMG.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) zasadą jest, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody osób fizycznych.

Z przychodów pochodzących z innych źródeł pracownik jest zobowiązany rozliczyć się sam, uwzględniając je w składanym rocznym zeznaniu podatkowym.

Ekspert dodaje, że biorąc pod uwagę kwestie ubezpieczeń społecznych, to w podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych do wymiaru składek ZUS uwzględnia się te wszystkie wypłaty, które w myśl art. 12 ustawy o PIT są przychodem pracowniczym.

– Zatem jeżeli napiwki zostały wypłacone przez pracodawcę i są przychodem ze stosunku pracy, to stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne – stwierdza Grzegorz Grochowina.

Nie będą natomiast zaliczane do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenie zdrowotne te napiwki, które zostały otrzymane bezpośrednio od klienta (przechodnia), a więc zaliczone do przychodów z innych źródeł.