Zmianę wzoru deklaracji AKC-4/D (podatek akcyzowy od paliw silnikowych), która zacznie obowiązywać od 1 sierpnia wprowadza rozporządzenie ministra finansów z 12 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz.U. nr 88, poz. 574).

Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym ilości dodawanych do paliwa biokomponentów nie są stałe, a co za tym idzie wyliczane stawki podatku też nie są stałe. Zdarza się, że podatnik powinien wykazać w jednej deklaracji nawet kilkaset stawek podatku akcyzowego. Część F deklaracji AKC-4/D zawiera 16 pozycji, w których można wykazać wyroby z odrębnymi stawkami i w przypadku konieczności wykazania kilkuset stawek podatnik powinien złożyć kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt deklaracji. Zmiana ułatwi rozliczenia, gdyż podatnicy będą mogli wykazać np. w jednej pozycji podatek akcyzowy od kilku dostaw/partii paliwa silnikowego, pod warunkiem że każda z nich będzie zawierać ponad 2 proc. biokomponentów.