Szpitale ginekologiczno-położnicze, które za przyjęcie na oddział, znieczulenie czy poród rodzinny pobierają opłaty, łamią prawo – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. Tymczasem dyrektorzy niektórych placówek tłumaczą, że pobierane pieniądze mają charakter darowizny i placówka nie może odmówić ich przyjęcia. Postanowiliśmy sprawdzić, czy faktycznie opłaty mają charakter darowizny.

– W naszym szpitalu sprzedaż świadczeń zdrowotnych jest dokumentowana fakturami VAT. Oryginał faktury otrzymuje nabywca, czyli matka dziecka. Faktury są wystawiane i ewidencjonowane w rejestrach sprzedaży. Płatność można dokonywać: gotówką, kartą płatniczą lub na konto. Uzyskane przychody są wykazywane w deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych – usłyszeliśmy od Wojciecha Puzyny, dyrektora szpitala specjalistycznego im. Św. Zofii w Warszawie.

Taki sam system rozliczania przyjął m.in. Instytut Matki i Dziecka.

Zdarzają się jednak też placówki, które faktycznie ratują swoje budżety darowiznami od pacjentów. Niestety darowizna na rzecz publicznego szpitala nie może zostać odliczona od dochodu.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny przekazane na cele wyraźnie określone w ustawie, m.in. na rzecz podmiotów wykonujących zadania z zakresu pożytku publicznego.

– Szpital publiczny, mimo że realizuje cele wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego (tj. prowadzi działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia), zgodnie z ustawą o finansach publicznych jest jednostką sektora publicznego – tłumaczy Anna Misiak, doradca podatkowy z MDDP.

To z kolei oznacza, że podatnik, przekazując darowizny tego typu placówkom, nie może skorzystać z możliwości pomniejszenia swojego dochodu o kwotę (wartość) przekazanej darowizny. Ponadto należy też pamiętać, że szpital publiczny nie ma prawa uzależnić wykonania jakiejkolwiek usługi od darowizny.

Darowizna przekazana na rzecz placówki medycznej jest możliwa do rozliczenia, jeżeli dokonamy jej na rzecz szpitala prywatnego lub publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego np. w spółkę handlową. Muszą być jednak spełnione pełne warunki. Po pierwsze placówka w statucie musi mieć zapis o wykonywaniu działalność pożytku publicznego.

Wysokość darowizny musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

6 proc. dochodu maksymalnie może odliczyć osoba fizyczna w formie darowizny