Andrzej Parafianowicz o Dniu Skarbowości - Jutro, 31 lipca, administracja skarbowa obchodzi swoje święto – Dzień Skarbowości. To jedna z form uhonorowania i docenienia służby na rzecz państwa i podatników.
ROZMOWA
EWA MATYSZEWSKA:
31 lipca jest Dniem Skarbowości. Dlaczego akurat ta data?
ANDRZEJ PARAFIANOWICZ*:
Data związana jest z przełomowym wydarzeniem w historii polskiej skarbowości. 31 lipca 1919 roku uchwalono ustawę o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych – pierwowzór dzisiejszej administracji. Dzień Skarbowości został formalnie ustanowiony dopiero w lipcu 2008 roku – ale chyba lepiej późno niż wcale.
Czy skarbówka ma co świętować?
Tak. Pobór podatków jest chyba jedną z najstarszych funkcji sprawnego państwa, a mimo to nadal odbierany jest raczej jako zło konieczne. Na przestrzeni lat formy poboru zmieniały się diametralnie. Od drastycznych i bezwzględnych form przymusu w czasach zamierzchłych do tych, które dziś przyświecają nowoczesnym administracjom. Taką właśnie nowoczesną administracją staje się z dnia na dzień polska skarbówka, której główne zadanie rozumiem jako wsparcie podatników w dobrowolnym wypełnianiu obowiązków związanych z zapłatą należnych podatków – i to już jest dobry powód do świętowania.
Co oznacza nowoczesna administracja skarbowa w polskim wydaniu?
To przede wszystkim administracja sprawna i otwarta na potrzeby swoich klientów. To chyba najtrudniejsze zadanie – zmiana nastawienia i podejścia do klienta. Do niedawna był to przecież tylko petent. Na szczęście dziś to już nieaktualne. Dla polskich skarbowców podatnik staje się partnerem i dokładamy wielu starań, by te relacje ułatwiać. Znajduje to wyraz w udostępnianiu nowoczesnych funkcji, takich chociażby jak e-deklaracje. Dla porównania w 2007 r., kiedy obejmowałem stanowisko szefa skarbówki, elektronicznych deklaracji było około 3 tys. Dziś jest to już ponad 2 mln. Przygotowujemy również komunikację SMS-ową. Rozwijamy funkcje informacyjne i edukacyjne. Udostępniamy nowoczesne, telefoniczne centrum informacji podatkowych, udzielamy indywidualnych interpretacji. Z drugiej strony zdecydowanie zmieniła się filozofia podejścia do standardowych kontroli oraz jej narzędzia.
A co dokładnie zmieniło się w zakresie kontroli?
Dzisiaj przed podjęciem decyzji o uruchomieniu kontroli kładziemy większy nacisk na analizę jej potrzeby. Efektem jest zmniejszenie liczby przeprowadzanych kontroli przy jednoczesnym zwiększeniu wyników.
Czy podatnicy zauważają te zmiany?
Tak. Z bardzo dobrym przyjęciem spotkało się wprowadzenie rozwiązań polegających na zawiadamianiu o kontroli, możliwości złożenia korekty deklaracji po kontroli czy wprowadzenie jako zasady niewykonywania decyzji do czasu, aż stanie się ostateczna.
Ilu pracowników ma administracja skarbowa?
W skład administracji skarbowej wchodzi 16 izb skarbowych, 401 urzędów skarbowych, w tym 20 urzędów skarbowych obsługujących tzw. dużych podatników, oraz 16 urzędów kontroli skarbowej. W administracji skarbowej zatrudnionych jest ponad 48 tys. pracowników.
Co czeka skarbówkę w najbliższym czasie?
Dążymy do najwyższych standardów europejskich. Realizujemy program e-Podatki, dzięki któremu wyposażymy naszą administrację w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją. Doświadczenia ostatnich lat udowodniły, że polskie służby skarbowe mają rzeczywisty potencjał i zdolności do podejmowania poważnych wyzwań. Potencjał ten tkwi przede wszystkim w pracownikach aparatu skarbowego, od których zaangażowania i pracy zależy sukces wszystkich przedsięwzięć. Przekonałem się, że dzięki determinacji skarbowców można zdziałać naprawdę wiele, i zależy mi, by te atrybuty skarbowców były pozytywnie wykorzystywane.
*Andrzej Parafianowicz
wiceminister finansów