Urząd skarbowy nie może odmówić rejestracji dla celów VAT podatnika, który nie został jeszcze wpisany do ewidencji działalności gospodarczej.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej uzależnia rozpoczęcie działalności gospodarczej od uzyskania wpisu w ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Natomiast zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnicy przed dniem wykonania pierwszej czynności objętej podatkiem od towarów i usług mają obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne.
– Przepisy ustawy o VAT formalnie nie przewidują możliwości odmowy rejestracji dla potrzeb VAT podatnika, który nie uzyskał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do KRS – mówi Paweł Jabłonowski, szef departamentu podatkowego kancelarii Chałas i Wspólnicy.
W zgłoszeniu rejestracyjnym VAT (formularz VAT-R) należy podać numer identyfikacji podatkowej (NIP). A więc niezależnie od zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, podatnik powinien dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego w zakresie NIP. Do zgłoszenia o rejestrację NIP należy dołączyć m.in. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź też w przypadku spółki odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
– Dodatkowo spółki kapitałowe mogą podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców. Spółka kapitałowa w organizacji może przed zarejestrowaniem w KRS złożyć wniosek o rejestrację jako podatnika VAT – dodaje Paweł Jabłonowski.
Dokumenty do rejestracji w rejestrze sądowym, urzędzie skarbowym, urzędzie statystycznym oraz ZUS składane są przez spółki w jednym okienku sądowym. Wnioski do urzędu skarbowego o nadanie NIP i VAT przekazywane są przez sąd dopiero po rejestracji spółki w KRS. Oznacza to, że nie ma formalnych przeszkód, aby np. spółka w organizacji była czynnym podatnikiem VAT.
170 zł wynosi opłata skarbowa od potwierdzenia rejestracji podatnika VAT