BARBARA PYZEL o świadczeniach pozapłacowych dla pracowników - Pracodawcy, oferując pracownikom m.in. abonamenty medyczne, zawierają umowy, z których wynika, że ponoszą jedną opłatę za wszystkich pracowników. Firmy chcą w ten sposób uniknąć PIT. Fiskus nie zgadza się na taką optymalizację.

Nieodpłatne świadczenia finansowane przez pracodawcę – o ile nie istnieje w przepisach zwolnienie – stanowią przychód pracownika np. dodatkowa opieka medyczna, ubezpieczenia OC. Pracodawcom wydaje się, że idealnym sposobem na uwolnienie się od obowiązku potrącania i odprowadzania PIT jest płacenie za te świadczenia w formie ryczałtu. Skąd takie podejście?

Pracodawcy sądzą, że przy opłacie za świadczenia w formie ryczałtu nie jest możliwe określenie wartości przychodu dla danego pracownika, szczególnie jeśli umowa dotycząca nabycia świadczenia nie zawiera informacji o nazwiskach pracowników. Pracodawcy umieszczają w umowach jedynie orientacyjną liczbę pracowników korzystających ze świadczenia lub nie umieszczają w ogóle informacji na ten temat.