P od koniec I półrocza 2007 r. w Służbie Celnej zatrudnionych było ponad 15 tys. funkcjonariuszy celnych i pracowników cywilnych. Celnicy wykonują swoją służbę w 160 oddziałach celnych i 46 urzędach celnych, podległych 16 izbom celnym. Terenem działania Służby Celnej jest obszar całej Polski oraz granica Unii Europejskiej na wschodzie i północy Polski. Dziś w Ministerstwie Finansów odbędą się uroczystości związane ze świętem Służby Celnej.

Ważnym zadaniem jest szczególny nadzór podatkowy, któremu podlegają towary akcyzowe i gry losowe.

W I półroczu 2007 r. przeprowadzono 22 306 kontroli paliw na różnych etapach jego obrotu, w tym także paliw znajdujących się w zbiornikach pojazdów samochodowych. W tym okresie Służba Celna odnotowała 1959 przypadków przemytu lub nielegalnego obrotu wyrobami alkoholowymi, przy czym zajęto 102 486 litrów alkoholu. Wykryto też prawie 60 tys. przypadków przemytu lub nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi. Zajęto ponad 301,6 mln szt. papierosów.

W ramach działań kontrolnych w I półroczu 2007 roku odnotowano 206 przypadków ujawnień nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i sterydami anabolicznymi, o szacunkowej wartości czarnorynkowej 25 mln 432 tys. zł, a także zatrzymano 2 mln 170 tys. sztuk towarów pirackich i podrabianych, w tym ponad 400 tys. szt. odzieży, ponad 300 tys. szt. papierosów oraz prawie 200 tys. szt. płyt CD i DVD.

34,5 mld zł tyle Służba Celna odprowadziła do budżetu w I połowie 2007 r.

BOGDAN ŚWIĄDER

bogdan.swiader@infor.pl