Czy zgłaszać w urzędzie dziedziczoną wierzytelność

Mąż podatniczki wraz z dwoma znajomymi wykupił w 2001 roku od banku, będącego w upadłości wierzytelność, która była poręczona hipoteką na obiekcie sportowym. W lipcu 2007 r. mąż podatniczki zmarł. Podatniczka nabyła w spadku po zmarłym mężu prawo majątkowe w postaci wierzytelności, która przysługiwała jej mężowi. Czy wierzytelność podatniczka powinna zgłosić w urzędzie skarbowym?

Czy darowizna praw jest zwolniona z podatku

Podatniczka zawarła z ojcem umowę pożyczki. Umowa ta została zgłoszona do urzędu skarbowego i został zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych. Obecnie ojciec zamierza przekazać córce przysługujące mu prawa majątkowe wynikające z zawartej umowy pożyczki, w drodze darowizny, co doprowadzi do zwolnienia podatniczki z długu wobec niego. Czy taka darowizna będzie zwolniona z podatku?

Czy spadek i zasiedzenie to jedno nabycie

Podatnik ma zamiar wystąpić do sądu o zasiedzenie działki. Działka ta jest częścią ułamkową większej działki, której podatnik jest jednym ze współwłaścicieli. Działkę ułamkową (udział) podatnik odziedziczył. Podatek od spadku zapłacił w 1986 roku. Czy zasiedzenie i otrzymanie spadku to jedno nabycie działki?

Czy darowizna pieniędzy musi być dokumentowana

Podatniczka 22 lutego 2010 r. zawarła umowę darowizny z matką na 20 tys. zł. W umowie strony ustaliły, że kwota zostanie przekazana bezpośrednio na konto dewelopera na pokrycie raty wkładu budowlanego mieszkania podatniczki. Wpłata została dokonana z konta matki na konto dewelopera z zaznaczeniem przeznaczenia jako raty na mieszkanie córki. Czy taka darowizna, aby była zwolniona z podatku od darowizn musi być właściwie udokumentowana?

Czy darowizna gruntu jest opodatkowana PIT

Podatnik zamierza przekazać na rzecz spółdzielni mieszkaniowej darowiznę części udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu w związku z dobudowaniem przez spółdzielnię kilku mieszkań w bloku, w którym mieszka podatnik. Podatnik nie otrzyma ekwiwalentu za to przekazanie, choć będzie miało miejsce przeniesienie własności nieruchomości. Czy taka darowizna podlega PIT?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy trzeba zapłacić podatek od spadku i darowizny.