Organy podatkowe będą uprawnione do żądania m.in. od banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń udostępniania danych identyfikujących posiadacza wskazanego numeru rachunku bankowego. Przesłanką do tego będą posiadane przez organ kontroli informacje, że osoba posługująca się danym kontem prowadzi niezgłoszoną działalność gospodarczą, uzyskuje dochody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach albo nie wykazuje w składanych deklaracjach podatkowych przychodów, tj. w części pochodzącej z e-handlu.

Zmiany wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.