Przedsiębiorcy muszą przekazać urzędom skarbowym informacje o kontach bankowych. W zgłoszeniu nie trzeba informować o rachunkach kredytowym lub maklerskim.
Podatnicy mają problem z właściwym informowaniem organów podatkowych o posiadanych rachunkach bankowych. Kłopoty te spowodowane są różnorodnością rachunków prowadzonych przez banki. Firma może posiadać m.in. konto rozliczeniowe, lokat terminowych czy powiernicze. Oprócz tego funkcjonują rachunki kredytowe, maklerskie i subkonta.
Zdaniem Anny Trembasiewicz, dyrektor zarządzającej w Auxilium, wskazówka, o jakich rachunkach należy informować, zawarta jest w art. 49 ust. 2 prawa bankowego (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (o ile mają zdolność prawną) oraz osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami, bank może prowadzić rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych.