Wprowadzenie przez Parlament Europejski zakazu pracy w niedzielę może doprowadzić do zwolnień w centrach outsourcingu księgowego.
Taki efekt pojawi się, jeśli centra usług stracą kontrahentów z krajów spoza Unii Europejskiej, a więc np. z USA. Jak twierdzą eksperci, firmy te mogą zacząć wybierać centra BPO w innych krajach, np. Chinach, Indiach czy Egipcie, gdzie nie ma zakazu pracy w niedzielę. Marek Grodziński, dyrektor Centrum Capgemini BPO Poland, wyjaśnia, że bezpośrednim efektem wprowadzenia zakazu pracy w niedzielę nie będzie natychmiastowa likwidacja wielu miejsc pracy, natomiast ulegnie zmniejszeniu atrakcyjność europejskich centrów usług (w tym naszych, bo Polska staje się potentatem w tej dziedzinie) względem klientów spoza Unii Europejskiej.
– Następstwem tego może być mniejsza liczba podpisanych kontraktów, co przełoży się na ograniczenie zatrudnienia pracowników w Polsce – mówi ekspert.
Z kolei Krystian Bestry, dyrektor zarządzający Infosys BPO Europe, wyjaśnia, że specyfika projektów realizowanych w centrach usług wymaga pełnej dyspozycyjności, przede wszystkim w czasie okresów rozliczeniowych.

Całkowity zakaz pracy w niedzielę, który chce wprowadzić Parlament Europejski, może doprowadzić do zwolnień pracowników zatrudnionych w polskich centrach usług, m.in. księgowych, finansowych i IT. Eksperci przyznają, że skala ewentualnych zwolnień zależy od liczby utraconych kontraktów. Jak mówi Krystian Bestry, dyrektor zarządzający Infosys BPO Europe, zakaz pracy w niedzielę w całej Unii może skutecznie utrudnić obsługę projektów outsourcingowych, a nawet spowodować utratę klientów spoza Europy, np. z USA.

– Zaczną oni wybierać firmy BPO z innych części świata, gdzie takich regulacji nie ma – przestrzega. W efekcie utraty kontraktów centra usług byłyby zmuszone zredukować miejsca pracy.

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że ponad 27 proc. zatrudnionych w UE pracuje przynajmniej jedną niedzielę w miesiącu, a 8 proc. w każdą niedzielę. Ponad połowa takich osób to pracownicy dużych firm, w tym międzynarodowych centrów usług BPO (outsourcing procesów biznesowych: finansowych i księgowych). Krystian Bestry zwraca uwagę, że zakaz pracy w niedzielę może narazić na straty sektor outsourcingu usług biznesowych.

– Specyfika projektów realizowanych w centrach usług, takich jak Infosys BPO, wymaga elastycznego czasu pracy. Obsługując finanse czy księgowość firm, musimy być w pełni dyspozycyjni, np. w czasie okresów rozliczeniowych – wyjaśnia ekspert.

Dodaje, że w centrach niezbędna jest obsługa w języku klienta, merytoryczne przygotowanie, ale również dostępność przez 24 godziny na dobę.

Apel o ustanowienie niedzieli dniem wolnym od pracy podpisało wielu posłów Parlamentu Europejskiego. Aby uznać postulat za oficjalne stanowisko europarlamentu, brakuje 125 głosów.

340 tyle jest centrów outsourcingu, które zatrudniają ponad 120 tys. specjalistów. W Polsce zatrudnionych w centrach jest ok. 45 tys. osób