Od dziś zmienia się klasyfikacja zawodów m.in. księgowych. Zmienione przepisy uszczegółowiają zawody związane z rachunkowością i poszerzają zakres ich kompetencji.
Weszło już w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. nr 82, poz. 537).
– Zmienione przepisy rozszerzają zakres zawodów związanych z rachunkowością – twierdzi prof. Bronisław Micherda, wiceprezes zarządu głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Dodaje, że uregulowania bardziej je uszczegółowiają, poszerzając tym samym wymagane kompetencje m.in.: pojawia się główny księgowy oraz kilka odrębnych zawodów specjalistycznych takich, jak specjalista ds. kontrolingu, rachunkowości zarządczej czy też rachunkowości podatkowej. Ekspert podkreśla również, że zmieni się też zakres szkoleń, ale nie wpłynie znacząco na tryb i system gwarantowania kwalifikacji zawodowych. Rachunkowość stanowi dziedzinę ustawicznie rozwijającą się, stąd programy szkoleniowe są ciągle doskonalone i aktualizowane.
Bronisław Micherda wskazuje, że ważne jest, że powszechnie posługujemy się nazwami zawodów, a nie ich kodami.