Sejm znowelizował przepisy dotyczące wymogów, jakie powinna spełnić osoba fizyczna ubiegająca się o certyfikat księgowy. Zgodnie z uchwaloną w piątek ustawą certyfikat księgowy będzie mogła uzyskać bez konieczności zdawania egzaminu osoba z trzyletnią praktyką w księgowości i wykształceniem magisterskim o specjalności rachunkowość, uzyskanym na uczelni mającej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych. Certyfikat bez egzaminu będzie również przyznawany osobom posiadającym trzyletnią praktykę w księgowości i wykształcenie magisterskie lub równorzędne oraz ukończone studia podyplomowe z rachunkowości na uczelni mogącej nadawać stopnie doktora nauk ekonomicznych. Zmiana przepisów oznacza powrót do unormowań, które obowiązywały na gruncie rozporządzenia ministra finansów z 18 lipca 2002 r.

Nowelizacja zmienia przepisy ustawy z 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, która wprowadziła wymóg zdawania egzaminu przez wszystkie osoby starające się o certyfikat. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2009 r., co oznacza, że nie zaczną obowiązywać przepisy ustawy z 18 marca 2008 r. w zakresie zasad uzyskiwania certyfikatu księgowego.