Dokumentacja ulgi

Na popularyzację ulgi wpłynie też zmiana sposobu dokumentowania wydatków. Jak wyjaśnia Dorota Białas, obecnie warunkiem odliczenia jest posiadanie faktur oraz dowodów ich zapłaty przez nabywcę usługi. W przypadku wykupienia usługi internetowej przez kilkuosobową rodzinę z ulgi może skorzystać wyłącznie osoba widniejąca na fakturze wystawionej przez operatora oraz posiadająca potwierdzenia dokonanych zapłat.

– Po zmianach ulgę w zeznaniu podatkowym będzie mógł uwzględnić każdy podatnik, który rzeczywiście poniesie koszt usługi internetowej i będzie potrafił go udokumentować – wyjaśnia Dorota Białas.

Dokumentem potwierdzającym prawo do ulgi będzie np. potwierdzenie dokonania przelewu z właściwym opisem płatności.

– Pomocne będą także wydruki faktur i rachunków ze stron internetowych lub z e-maila – wylicza Grzegorz Ogórek. Podatnicy nie będą już mieli wątpliwości, czy mogą korzystać z ulgi, gdy otrzymywali faktury na inny adres, niż adres miejsca zamieszkania.

Uproszczenie odliczenia

Radykalna zmiana przepisów regulujących ulgi podatkowe zawsze rodzi pewien kłopot związany z tym, że podatnicy od nowa muszą uczyć się, kiedy i na jakich zasadach można dokonać odliczenia. Zdaniem Aleksandry Maruszczak we wstępnej fazie funkcjonowania nowych przepisów mogą pojawić się pewne trudności.

– Nowelizacja, likwidując ograniczenia, doprowadzi jednak do uproszczenia ulgi, co docenią nawet podatnicy niechętni zmianom – ocenia nasza rozmówczyni.

Także Dorota Białas podkreśla, że biorąc pod uwagę proponowane udogodnienia, zmiana przepisów na pewno spotka się dużym zainteresowaniem podatników i zostanie przez nich pozytywnie przyjęta.

760 zł to maksymalna kwota, którą można odliczyć od dochodu w ramach ulgi internetowej