Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe są zobowiązani dołączyć do zeznania sprawozdanie finansowe. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 16037) wyjaśniło, że obowiązek ten dotyczy także wspólników spółki osobowej.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą są obowiązane ewidencjonować zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów albo w księgach rachunkowych. W przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych obowiązek złożenia sprawozdania finansowego spoczywa na wspólnikach spółki, którzy są podatnikami.

MF wskazało również, że rokiem podatkowym dla podatników PIT jest rok kalendarzowy. Wspólnicy spółki osobowej będący osobami fizycznymi nie mają prawa do przyjęcia roku podatkowego innego aniżeli rok kalendarzowy. W konsekwencji spółka osobowa zobligowana jest przyjąć za rok obrotowy rok kalendarzowy, tj. taki, jaki stosowany jest w celach podatkowych.