Senat podjął w piątek uchwały w sprawie nowelizacji ustaw podatkowych. Przyjęte przez senatorów korzystne zmiany w ustawach o PIT i CIT, ustawie o VAT oraz Ordynacji podatkowej dotyczą przede wszystkim przedsiębiorców. Autorem większości rozwiązań była walcząca z biurokracją sejmowa Komisja Przyjazne Państwo.

Podatki dochodowe

Ze 100 zł do 200 zł zwiększony został limit zwolnienia z PIT dla nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych w związku z promocją lub reklamą świadczeniodawcy. Wręczenie podarunku o wartości przewyższającej wartość zwolnienia powoduje konieczność sporządzenia dla osoby obdarowanej i urzędu skarbowego informacji PIT-8C. Zwiększenie limitu dla nieodpłatnych świadczeń ma ograniczyć uciążliwy obowiązek informacyjny i ułatwić firmom działania marketingowe polegające na rozdawaniu prezentów i gadżetów reklamowych.

Nowelizacja umożliwia także wybór liniowego PIT przez przedsiębiorcę, który w poprzednim roku podatkowym świadczył na rzecz pracodawcy te same usługi co w ramach prowadzonej działalności. Dzięki temu pracownik przechodzący w ciągu roku na samozatrudnienie zapłaci podatek według skali, tj. stawkami 18 proc. i 32 proc. tylko do końca roku. Od następnego roku będzie mógł wybrać opodatkowanie według 19-proc. stawki liniowej.

Korzystne rozwiązania dotyczą też rozliczania kosztów uzyskania przychodów. Do takich kosztów podatnicy PIT i CIT będą mogli zaliczać VAT należny od nieodpłatnie przekazanych towarów w ramach tzw. sprzedaży premiowej. Z kolei firmom posiadającym status centrum badawczo-rozwojowego wydłużono z roku do dwóch lat okres, w jakim mogą wykorzystać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów środki na fundusz innowacyjności.

Korzystne zmiany dotyczą osób, które przychody z najmu prywatnego chcą opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym. Będą mogli wybrać tę formę opodatkowania do 20 dnia następnego miesiąca, po uzyskaniu przychodu, zamiast do dnia jego uzyskania.