Wczoraj w siedzibie Business Centre Clubu zakończono VIII edycję konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy. Nagrodzono 78 urzędów skarbowych. Najwięcej urzędów przyjaznych jest w woj. mazowieckim – 18, drugie miejsce zajęły województwa: warmińsko-mazurskie, zachodnio-pomorskie i kujawsko-pomorskie, każde z sześcioma przyjaznymi urzędami, trzecie miejsce ex aequo z czterema urzędami przyjaznymi zajmują: śląskie, wielkopolskie, świętokrzyskie, pomorskie, opolskie, lubelskie i dolnośląskie.

Celem konkursu jest promowanie wysokich standardów obsługi klienta oraz tworzenie między administracją a przedsiębiorcami relacji życzliwości i profesjonalizmu.

Formuła konkursu opiera się na specjalnie opracowanych ankietach, które wypełniają podatnicy, przyznając poszczególnym urzędom skarbowym punkty. Ocenie przedsiębiorców podlegają m.in. jakość obsługi w urzędzie, łatwość komunikacji oraz kompetencje pracowników.

Inicjatywa zorganizowania konkursu powstała przed ośmioma laty. Marek Goliszewski, prezes BCC, stwierdził, że po tylu latach edycji konkursu jego laureaci mogą czuć się jak rodzina.

– Jesteśmy pracowici, zaradni, odnosimy sukcesy. Możliwa jest kooperacja urzędników skarbowych i przedsiębiorców, a nie walka – ocenia Marek Goliszewski.

Z kolei wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz podkreślał, że urzędy skarbowe pełnią wobec podatników głównie rolę usługodawczą. Gdy ta rola jest dobrze wypełniana, przedsiębiorcy potrafią to docenić.

Podobnie jak w latach ubiegłych urzędy skarbowe oceniane były na podstawie sumy punktów przyznanych przez przedsiębiorców w wypełnionej ankiecie konkursowej. Ankiety oceniające urzędy były przesyłane do kanclerzy lóż regionalnych BCC, którzy koordynowali konkurs na szczeblu regionalnym. Najwięcej ankiet wypełnili przedsiębiorcy z woj. warmińsko-mazurskiego – ponad 4 tysiące.

Wyróżnione urzędy skarbowe otrzymują tytuł Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy 2010. Prawo używania tytułu przysługuje przez rok, tj. do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji konkursu.

Maria Pierzchała-Bandolet, naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, stwierdziła, że otrzymanie tytułu przyjaznego urzędu jest swoistym podziękowaniem za pracę urzędów. Zdaniem pani naczelnik trudno w relacjach fiskuspodatnik mówić o przyjaźni. Z jednej strony jest aparat skarbowy, który odpowiada za ściąganie podatków. Z drugiej „biedny” podatnik, który musi je płacić. Ważne jest jednak to, aby każdy swoje obowiązki wypełniał z uśmiechem.

Urzędy Skarbowe Przyjazne PrzedsiębiorcomlLp.