Konkurs Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy organizowany jest przez Business Centre Club przy współudziale Ministerstwa Finansów. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2003 roku. W konkursie biorą udział urzędy skarbowe z całej Polski - mówi Małgorzata Brzoza, Ministerstwo Finansów.
Rozpoczęła się IX edycja konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy. Kto ocenia skarbówkę?
Konkurs Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy organizowany jest przez Business Centre Club przy współudziale Ministerstwa Finansów. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2003 roku. W konkursie biorą udział urzędy skarbowe z całej Polski. Konkurs oparty jest na ankietach wypełnianych przez przedsiębiorców. Oceniany jest w nich całokształt pracy urzędów, m.in.: kompetencje pracowników, sprawność procesu obsługi klientów, tempo załatwiania spraw oraz przystępność przygotowanych przez urzędy materiałów informacyjnych. Spotkania podsumowujące przebieg konkursu odbywają się w lożach regionalnych BCC. W spotkaniach tych uczestniczą przedstawiciele wszystkich organizacji przedsiębiorców biorących udział w konkursie. W zeszłym roku do BCC wpłynęło ponad 16 tys. ankiet.
Na czym polega konkurs?
Konkurs polega na stworzeniu przyjaznej atmosfery pomiędzy urzędami skarbowymi a przedsiębiorcami. Ponadto konkurs promuje wysokie standardy obsługi klienta utrzymywane przez wyróżnione urzędy oraz tworzenie między administracją skarbową a przedsiębiorcą relacji charakteryzujących się wzajemną życzliwością i profesjonalizmem. Jednym z celów jest także zachęcanie przedsiębiorców do rzetelnego i terminowego rozliczania się z podatków, jak również upowszechnienie dobrych praktyk w urzędach skarbowych na terenie całego kraju. Cieszy to, że z roku na rok nagradzanych jest coraz więcej urzędów. Takie efekty wzmacniają pozytywny wizerunek urzędów skarbowych i ich pracowników.
Kiedy konkurs się zakończy i co otrzymanie tytułu przyjaznego oznacza dla urzędu?
Do 21 maja przedsiębiorcy mogą przesyłać wypełnione ankiety do kanclerzy lóż regionalnych BCC. Miesiąc później odbędzie się uroczystość wręczenia wyróżnień w konkursie. Prawo do użytkowania przyznawanego tytułu przysługiwać będzie laureatom przez najbliższy rok. Uzyskany tytuł jest wyrazem uznania przedsiębiorców dla jakości pracy urzędów skarbowych oraz umiejętności i kompetencji pracowników administracji skarbowej. W zeszłym roku przedsiębiorcy wybrali 78 przyjaznych urzędów skarbowych. Mamy nadzieję, że w tym roku wynik będzie jeszcze lepszy.