Udzielanie informacji podatkowych to tylko jedno z wielu działań realizowanych obecnie przez stanowiska informacyjne działające w urzędach skarbowych.

Wychodząc naprzeciw zwiększonemu zapotrzebowaniu na rzetelną informację podatkową, minister finansów przygotował nowe zarządzenie w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów. Jak poinformowało MF w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 17683), statut urzędu skarbowego wprowadzi podział urzędu na dwie sfery działalności – bezpośrednio związaną z klientem i niezwiązaną bezpośrednio z klientem. Komórka do spraw bezpośredniej obsługi podatnika będzie realizować zadania związane z bieżącą obsługą podatnika w sali obsługi bądź też wyodrębnionym sektorze urzędu skarbowego przeznaczonym do tej obsługi oraz zadania z zakresu czynności sprawdzających, identyfikacji i rejestracji podatników oraz przetwarzania danych. Dotychczasowe regulaminy urzędów skarbowych zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych, nie dłużej niż do końca 2010 r.

Zgodnie z dotychczasowym zarządzeniem z 20 czerwca 2006 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych należy do nich również wydawanie druków i formularzy deklaracji podatkowych, przyjmowanie podań i dokumentów czy wydawanie zaświadczeń.

Ministerstwo poinformowało również, że trwają przygotowania do uruchomienia kolejnego biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim (dziś biura działają w Toruniu, Bielsku-Białej, Lesznie i Płocku).