Województwo mazowieckie musi dokonać w tym roku wpłaty na tzw. janosikowe, czyli pomoc dla biedniejszych województw. O odstąpienie od obowiązku wpłaty janosikowego zaapelowało ostatnio 75 gmin i powiatów z województwa. Gdyby resort finansów zgodził się na odstąpienie od janosikowego, Mazowsze nie musiałoby w tym roku wpłacać 940 mln zł na subwencję regionalną dla województw. W efekcie mogłoby przeznaczyć te środki m.in. na pomoc dla najbiedniejszych gmin i powiatów leżących na terenie Mazowsza.

Ministerstwo Finansów przyznało, że obecna ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie przewiduje możliwości umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wpłat na subwencję regionalną dla województw oraz subwencję równoważącą dla powiatów, miast i gmin. Jak wyjaśnił resort, w 2010 roku wpłat będzie dokonywało 87 gmin, 55 powiatów i 2 województwa. Najwięcej na ten cel przeznaczy Mazowsze.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że modyfikacja sposobu naliczania wpłat na janosikowe wymagałaby zmian prawnych. Uzgodnienia w tej sprawie rząd przeprowadza z udziałem strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Stosowne propozycje zmian MF zgłosiło stronie samorządowej w marcu tego roku, ale przedstawiciele samorządów jeszcze się do nich nie odnieśli. Swoje propozycje zmiany konstrukcji janosikowego może do Komisji Wspólnej zgłosić również województwo mazowieckie.