Urzędnicy skarbowi wprowadzają jeszcze nasze zeznania PIT za 2009 rok do systemu informatycznego Poltax. Ze wstępnego podsumowania można już wywnioskować, że w tym roku więcej osób skorzystało z ulgi na dziecko. Niższe natomiast były kwoty odliczane od podatku – wynika z sondy „DGP” przeprowadzonej w izbach skarbowych.

Zainteresowanie ulgą

Na razie trudno dokładnie określić, o ile osób więcej skorzystało z ulgi na dziecko w zeznaniach za ubiegły rok. Dane, jakie otrzymaliśmy z izb skarbowych, wskazują na liczby zbliżone do tych, które wynikają z PIT za 2008 rok lub nieco niższe. Skąd zatem wniosek, że zainteresowanie ulgą na dzieci było w tym roku większe? Stąd, że urzędy skarbowe nie przeanalizowały i nie wprowadziły do systemu jeszcze wszystkich zeznań. Teraz może trochę konkretów. I tak, w woj. warmińsko-mazurskim ulgę wykazało 158,7 tys. podatników (w 2008 roku było to 156,5 tys.), w woj. lubuskim ulgę wykazało 116 tys. podatników (za 2008 rok 118 tys.), w woj. opolskim 90 tys. osób (w 2008 roku 96,8 tys. osób), w woj. mazowieckim 472,6 tys. (w PIT za 2008 rok było to 555,9 tys. podatników), w woj. śląskim – 534 tys. osób (w 2008 roku – 540 tys.), w woj. kujawsko-pomorskim – 205,8 tys. (w 2008 roku – 219,8 tys.), w woj. świętokrzyskim 119 tys. (w 2008 roku 118,5 tys.), w woj. małopolskim 349,9 tys. (w 2008 roku 344 tys.), w woj. łódzkim 268 tys. (w 2008 roku 254 tys.), w woj. lubelskim 214 tys. (w 2008 roku 218,8 tys.), w woj. zachodniopomorskim 180,7 tys. (w 2008 roku – 181,5 tys.).

Wykazane kwoty

Odliczane kwoty w PIT za 2009 rok z tytułu ulgi na dziecko są albo zbliżone do danych z PIT za 2008 rok, albo są niższe.

Może to wynikać z faktu, że w rozliczeniu za 2009 rok zmieniły się zasady korzystania z ulgi prorodzinnej. Uwzględniało się ją w wysokości odpowiadającej przemnożeniu kwoty 92,67 zł przez liczbę miesięcy, w których podatnik wychowywał dziecko.

– Tegoroczny podatnik korzystający z tej ulgi odliczył średnio 1246,86 zł, a w roku ubiegłym średnia ta wynosiła 1370,50 zł – wymienia Małgorzata Brzoza z Izby Skarbowej w Szczecinie.