Skutki stwierdzenia przez urząd skarbowy podczas kontroli podatkowej, że podatnik odprowadzał w ciągu roku podatkowego zaliczki na PIT, obliczając je z zastosowaniem liniowej 19-proc. stawki PIT, mimo że nie był do tego uprawniony, będą różne w zależności od wysokości osiąganych przez niego przychodów.

Agnieszka Poręba, doradca podatkowy, starszy konsultant w Accreo Taxand, podkreśla, że jeżeli roczne dochody nie przekroczyły 85 528 zł, podatnik obliczając zaliczki z zastosowaniem stawki progresywnej, stosowałby stawkę 18-proc. Czyli płaciłby zaliczki niższe niż wtedy, gdy zastosowałby liniową 19-proc. stawkę.

– W takim przypadku urząd skarbowy może stwierdzić po stronie podatnika nadpłatę podatku, która będzie podlegać zwrotowi bądź zaliczeniu na poczet innych należności podatkowych – argumentuje Agnieszka Poręba.

Ekspert dodaje, że jeżeli dochód w ciągu roku przekroczy 85 528 zł, do nadwyżki podatnik zobowiązany jest stosować 32-proc. stawkę. Będzie to oznaczać, że od tego momentu zaliczki uiszczane przez podatnika będą za niskie.

Jeżeli urząd podczas kontroli stwierdzi, że w ciągu roku zaliczki na PIT były płacone w wysokości niższej niż należna, określi zaległość, którą trzeba zapłacić wraz z odsetkami. Podatnik powinien liczyć się także z grzywną przewidzianą w kodeksie karnym skarbowym.

em