Otrzymanie dotacji, bezpośrednio wpływającej na cenę towaru, nie jest czynnością, która podlega VAT. Dotacja jest jednak opodatkowana jako składowa części ceny towaru lub usługi, w związku z którymi została udzielona.
Analizę kwestii związanych z opodatkowaniem dotacji podatkiem od towarów i usług warto rozpocząć od zapoznania się z definicją obrotu. Zgodnie bowiem z zasadami określonymi w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania VAT jest obrót. Wyjaśnijmy, że obrotem jest – co do zasady – kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje natomiast całość świadczenia należnego od nabywcy. Ustawa o VAT wskazuje, że obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Zaznaczmy jednak, że wartość obrotu zwiększają tylko te dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Pozostałe dotacje, subwencje lub dopłaty nie podlegają opodatkowaniu. Dodajmy, że od 1 czerwca 2005 r. nie wpływają one również na rozliczenia w zakresie podatku naliczonego.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Dotacja, która nie wpływa na cenę towaru, nie podlega opodatkowaniu VAT.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Dotacji i subwencji
- Zaliczenia do obrotu
- Związku z ceną usługi