Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejm rozpatrzy m.in. zmiany w przepisach o VAT i akcyzie. Do pierwszego czytania został skierowany projekt nowelizacji ustawy o VAT reformujący system zwrotu tego podatku podróżnym spoza UE tzw. tax free. Likwiduje on m.in. obowiązujące ograniczenie form wypłat wyłącznie do zwrotu w gotówce, co oznacza, że turysta będzie mógł odzyskać VAT zapłacony od zakupionych w Polsce towarów w formie przelewu na konto. Znosi także bariery w podejmowaniu działalności gospodarczej przez pośredników zwrotu, w tym warunek uzyskiwania co roku zaświadczenia ministra finansów, uprawniającego do prowadzenia takiej działalności. Autorem zmian jest komisja Przyjazne Państwo.

W Sejmie odbędzie się także drugie czytanie rządowej nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Nowelizacja dostosowuje polskie regulacje do postanowień Dyrektywy Rady 2008/118/WE z 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego. Wśród wprowadzanych zmian znajduje się uregulowanie zasad przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na podstawie elektronicznego dokumentu (e-AD). Stosowane dotychczas instytucje zarejestrowanego i niezarejestrowanego handlowca zostaną zastąpione jednym pojęciem zarejestrowanego odbiorcy.