INTERPELACJA

Możliwe jest wprowadzenie rozwiązania polegającego na zasilaniu budżetów samorządowych również wpływami z podatków pośrednich, wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską (nr 10787).

Odnosząc się do pytania dotyczącego rozszerzenia katalogu dochodów jednostek samorządu terytorialnego o udziały we wpływach z podatków pośrednich, MF wskazało, że dostrzegając potrzebę dokonania modyfikacji systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego, powołano w porozumieniu ze stroną samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zespół roboczy, którego zadaniem jest wypracowanie strategicznych zmian w zakresie dochodów jednostek samorządu. W skład zespołu, który podjął już prace, wchodzą przedstawiciele strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w tym przedstawiciele Związku Powiatów Polskich oraz reprezentanci ministra finansów, ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra infrastruktury. W ramach prac zespołu rozważane będą różne propozycje zmian w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego, stanowiące podstawę do przygotowania regulacji dotyczących źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Obecnie dochody własne jednostek samorządu terytorialnego obejmują m.in. udziały we wpływach pit, CIT oraz podatków majątkowych: podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Katalog dochodów własnych obejmuje również wpływy z różnych opłat.