Oświadczenie o stanie majątkowym celnika powinno zawierać m.in. informacje o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów, a także o posiadanych nieruchomościach.
W środę 9 czerwca wchodzi w życie rozporządzenie ministra finansów z 11 maja 2010 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych (Dz.U. nr 88, poz. 573). Rozporządzenie określa tryb postępowania w sprawach oświadczeń majątkowych celników, sposób ich analizy oraz wzór oświadczenia. Oświadczenie oprócz informacji o stanie majątkowym czy posiadanych nieruchomościach powinno zawierać dane dotyczące uczestnictwa w spółkach cywilnych lub prawa handlowego, posiadanych udziałach lub akcjach w tych spółkach czy też informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej. Składane jest ono w kancelarii tajnej jednostki organizacyjnej Służby Celnej w dniu nawiązania stosunku służbowego i przy zwalnianiu ze służby funkcjonariusza.