Podatnicy, którzy uzyskują przychody z najmu, mają do wyboru kilka form opodatkowania: skalę PIT, 19-proc. podatek liniowy albo ryczałt. Sposób opodatkowania ma wpływ na możliwość rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów kredytu zaciągniętego na zakup wynajmowanego lokalu.

Odsetki będą kosztem, jeżeli przychody (dochody) z najmu podlegają opodatkowaniu według skali bądź podatkiem liniowym w ramach działalności gospodarczej.

– Odsetki będą mogły stanowić koszt również w ramach rozliczania dochodów z najmu jako odrębnego źródła przychodów – podkreśla Michał Dec, doradca podatkowy w Kancelarii KNDP Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy. W tym przypadku dochody są opodatkowane według skali.

Ekspert podkreśla, że kosztem będą odsetki zapłacone po przyjęciu lokalu do użytkowania. Jeżeli odsetki zostały zapłacone przed wybudowaniem lokalu, będą jedynie powiększać wartość początkową lokalu dla celów amortyzacji.

Zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów może negatywnie wpływać na prawo kontynuowania ulgi odsetkowej. Ustawodawca wprowadził zakaz podwójnej korzyści podatkowej, czyli jednoczesnego korzystania z ulgi i rozliczania kosztów.

– Odsetki od kredytu nie będą mogły pomniejszyć przychodów z tytułu najmu, jeżeli podatnik zdecyduje się na opodatkowaniem przychodów z najmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym wynoszącym 8,5 proc. – dodaje Michał Dec.