Z interpelacją w tej sprawie wystąpił do resortu finansów poseł Witold Namyślak z PO. Napisał, że z propozycją zwolnienia z podatku świadczeń z tytułu nadania "Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" zwrócił się do niego wójt gminy Nowa Wieś Lęborska.

Poseł wyjaśnił, że wraz z medalem gmina przekazuje takim osobom różnego rodzaju upominki, które zgodnie z obowiązującym prawem, muszą zostać uwzględnione w rozliczaniu podatkowym. "Są to upominki symboliczne, które mogą, mimo wszystko, obciążać budżety domowe osób najstarszych (...) Czy możliwe jest zwolnienie z podatku dochodowego otrzymanych świadczeń rzeczowych z tytułu nadania Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" - pytał.

Wiceminister finansów Maciej Grabowski przyznał w odpowiedzi na interpelację, że ustawa o PIT nie przewiduje zwolnienia od podatku wartości upominków otrzymywanych od władz samorządowych z tytułu długoletniego pożycia małżeńskiego.

Dlatego wartość takich świadczeń stanowi dla podatników przychód podlegający opodatkowaniu. Jednostki samorządu terytorialnego muszą w takim przypadku wystawić podatnikom i właściwym dla nich urzędom skarbowym informację PIT-8C o wysokości uzyskanego przychodu z innych źródeł.

"Pragnę zapewnić (...) iż postulat rozszerzenia katalogu zwolnień przedmiotowych o zwolnienie świadczeń otrzymywanych z tytułu długoletniego pożycia małżeńskiego zostanie rozważony podczas prac nad nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych" - zadeklarował wiceminister Grabowski.