Na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów z podatku dochodowego zwolnione były prezenty do 100 zł. Obecnie otrzymujący prezent w ramach reklamy i promocji nie zapłaci PIT, gdy jednorazowy prezent nie jest wyższy niż 200 zł. Takie regulacje obowiązują dzięki ostatniej nowelizacji ustawy o PIT.

Katarzyna Bieńkowska, doradca podatkowy w Dewey & LeBoeuf, przypomina, że zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym. Skutki podatkowe związane z otrzymaniem prezentu są zróżnicowane, w zależności od tego, czy obdarowanymi są osoby będące pracownikami świadczeniodawcy lub są związane z nim stosunkiem cywilnoprawnym, jak też czy prezent nie przekraczał jednorazowo 200 zł i czy otrzymano go w związku z promocją lub reklamą darczyńcy.

– Jeżeli nie będzie zwolnienia, to po stronie otrzymującego świadczenie powstanie przychód, zaś przekazujący podmiot jest zobowiązany sporządzić informację o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu PIT-8C – wyjaśnia Katarzyna Bieńkowska.

W praktyce zwolnienie obejmować będzie wszelkiego rodzaju gadżety reklamowe i promocyjne, takie jak materiały piśmienne, galanteria biurowa, zapalniczki, kalendarze itp. Przepis wskazuje, że jednorazowa wartość świadczenia musi mieścić się w limicie, aby podlegało ono zwolnieniu.

– W żaden sposób z brzmienia przepisu nie wynika konieczność kumulatywnego ustalania wartości świadczeń i nie ma ograniczenia zakresu zwolnienia z uwagi na łączną wartość świadczeń (co ma miejsce np. w przypadku wygranych w konkursach) – zastrzega Katarzyna Bieńkowska.

Nie można rozszerzająco, na niekorzyść podatnika interpretować obowiązujących przepisów. Jeśli świadczenia od różnych podmiotów, nawet otrzymywane w niewielkich odstępach czasu, mieszczą się w ustawowym limicie i dotyczą akcji promocyjnych, brak jest podstaw do odmawiania podatnikowi prawa do zwolnienia.

200 złotych – wynosi wartość prezentu, który jest zwolniony z PIT