Wartości upominków otrzymywanych od władz samorządowych z tytułu długoletniego pożycia małżeńskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 15448). Obowiązujące przepisy ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) nie przewidują zwolnienia dla takich świadczeń zarówno pieniężnych, jak i rzeczowych.

Gminy, które fundują nagrody, muszą też przesłać małżonkom i urzędowi skarbowemu formularz PIT-8C. Jest to informacja o wysokości uzyskanego przychodu z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Informacja ta jest dla podatnika dokumentem źródłowym stanowiącym podstawę sporządzenia zeznania podatkowego za rok, w którym otrzymał świadczenie.

Ministerstwo odniosło się również do propozycji zwolnienia z PIT upominków przekazywanych małżonkom przez gminy. Poinformowało, że postulat rozszerzenia katalogu zwolnień przedmiotowych o zwolnienie świadczeń otrzymywanych przez małżonków z długoletnim stażem zostanie rozważony podczas prac nad nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.