Przychody uzyskane z umów najmu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Osoby, które zarabiają na najmie i jako sposób rozliczeń z fiskusem wybrały zasady ogólne, czyli płacenie podatku według skali PIT ze stawkami 18 i 32 proc., mogą uwzględniać koszty uzyskania przychodów. Jednym z takich kosztów mogą być odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup wynajmowanego mieszkania lub domu. Jednak niektóre urzędy skarbowe nie zgadzają się na uwzględnienie w kosztach odsetek.

– Kupiłam mieszkanie na kredyt, które zamierzam wynająć i rozliczać podatkowo na zasadach ogólnych. Poszłam do urzędu skarbowego zapytać o dopełnienie formalności i możliwość uwzględnienia w kosztach odsetek od tego kredytu. Pani z jednego z warszawskich urzędów skarbowych stwierdziła, że w kosztach nie mogę uwzględnić odsetek od kredytu – mówi nasza czytelniczka.

Eksperci podatkowi są zaskoczeni interpretacją urzędniczki. Ich zdaniem prawo uwzględniania w kosztach odsetek od kredytu wynika wprost z ustawy.

Potrzebna interpretacja

Jednym ze źródeł przychodów zgodnie z ustawą o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) jest najem. Ta sama ustawa – jak podkreśla Agata Szymborska-Sutton, analityk Tax Care – stanowi, że koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów są kosztami uzyskania przychodów. Wyjątkiem są koszty wymienione w art. 23 ustawy o PIT. W artykule tym, a dokładnie w ust. 1 pkt 8 lit. a) zapisano, że nie uważa się za koszty wydatków na spłatę kredytów z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych kredytów, pod warunkiem że są to odsetki naliczone i już zapłacone.

– Teoretycznie więc urzędy skarbowe nie powinny mieć wątpliwości i uwzględniać odsetki w kosztach najmu. Skoro jednak w praktyce bywa różnie, najbezpieczniej dla podatnika będzie wystąpić z prośbą o interpretację indywidualną, opisującą dokładnie jego przypadek i wskazując na podstawę prawną, a więc powołując się na konkretne przepisy ustawy o PIT – radzi Agata Szymborska-Sutton.

Stanowisko fiskusa

Wcześniejsza praktyka organów podatkowych faktycznie wskazywała, że w przypadku gdy podatnik ponosił koszt odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zakupu mieszkania będącego następnie przedmiotem wynajmu, to nie mógł ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Jednak zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT.

W świetle art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT nie uważa się za koszty wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów), a zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 33 ustawy o PIT nie stanowią kosztów uzyskania przychodów odsetki, prowizje i różnice kursowe od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji.

– Analiza przepisów prowadzi do wniosku, że zapłacone odsetki od kredytu, o ile spełniają warunek celowości, wynikający z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, i nie zwiększają kosztów inwestycji, w okresie realizacji tych inwestycji mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu – stwierdza Marcin Brzezin, doradca podatkowy, konsultant w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka Doradztwa Podatkowego.

Wymienia też, że teza ta została potwierdzona w aktualnych interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe, np. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 stycznia 2010 r., nr IPPB1/415-795/09-2/AG; interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 października 2009 r., nr IPPB1/ 415-569/09-2/EC.