Firma, która zaciągnęła kredyt na zabezpieczenie płynności finansowej, nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych odsetek.
Spór w sprawie dotyczył możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odsetek od kredytu. W ocenie skarżącej spółki kredyt był związany z zapewnieniem płynności finansowej. Wyjaśniła ona, że jest właścicielem dużej działki we Wrocławiu, na której wybudowała centrum handlowe. Spółka zamierza w przyszłości na tej samej działce wybudować hotel. Problem polegał na tym, że jeden z udziałowców spółki posiadający pakiet 25 proc. akcji zamierza wycofać się z inwestycji. Skarżąca chce wykupić pakiet akcji w celu ich umorzenia i zamierza za nie zapłacić, obniżając kapitał zakładowy. Aby jednak nie stracić płynności finansowej, musi zaciągnąć kredyt. W ocenie spółki odsetki od tego kredytu będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
Zdaniem ministra finansów kredyt miał na celu wykupienie udziałów od akcjonariusza posiadającego pakiet 25 proc. akcji celem umorzenia.
Wykup będzie sfinansowany ze środków pochodzących z kapitału zakładowego. W efekcie spółka nie ma możliwości zaliczenia odsetek do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.
Sąd podzielił argumentację ministra finansów. Przyznał, że podatnik spornych wydatków nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Minister stwierdził, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty wydatków na umorzenie kapitałów pozostających w związku z utworzeniem (nabyciem), powiększeniem lub ulepszeniem źródła przychodów. Wyrok jest nieprawomocny.
Sygn. akt III SA/Wa 1834/10