Umowy pożyczki zawierane są każdego dnia. Są to dokumenty podpisywane przez rodzinę, znajomych czy z instytucjami zajmującymi się udzielaniem wsparcia finansowego.

W umowie dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, natomiast biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki, której wartość przekracza pięćset złotych, powinna być sporządzona w formie pisemnej.

Zawarcie umowy pożyczki wiąże się z koniecznością rozliczenia podatkowego.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

VAT-u od pożyczek

Zakresu opodatkowania

Zapłaty podatku

Pożyczek zwolnionych z PCC

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Czy każda pożyczka z podatkiem.