Pomoc dla osób, które ucierpiały w powodzi, organizowana jest na różne sposoby. Jednym z nich jest możliwość wysłania SMS. Środki zebrane w ten sposób są przekazywane potrzebującym. Problem w tym, że takie SMS-y podlegają VAT. Ministerstwo Finansów rezygnuje jednak z wpływów z tego podatku. W opublikowanym komunikacie resort poinformował, że środki z podatku od towarów i usług pobranego od SMS-ów na rzecz powodzian zostaną przekazane na cele związane z usuwaniem lub łagodzeniem skutków powodzi.

Jednocześnie ministerstwo przypomina, że organizacje pozarządowe, które chcą gromadzić środki pieniężne przesyłane za pośrednictwem operatorów telekomunikacyjnych przez abonentów wysyłających SMS-y charytatywne, muszą uzyskać pozwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zbiórkę publiczną. Następnie, w terminie do 31 lipca 2010 r., powinny przekazać do Ministerstwa Finansów informację o wysokości zgromadzonych i przekazanych przez operatorów środków oraz o wysokości pobranego przez operatorów telekomunikacyjnych VAT od tych wiadomości.

Wówczas minister finansów przekaże środki w wysokości odpowiadającej pobranemu podatkowi na cele związane z usuwaniem lub łagodzeniem skutków powodzi, które będą ustalone w porozumieniu z organizacjami charytatywnymi.

22 proc. wynosi stawka podatku od towarów i usług na wiadomości tekstowe SMS