Zgodnie z projektem ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, który jest na etapie konsultacji, ma zostać wprowadzona możliwość przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej bezpośrednio w spółkę kapitałową. Pewne wątpliwości budzi sposób uregulowania odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe osoby fizycznej, której działalność będzie przekształcana.

Piotr Zając, konsultant w TPA Horwath, zwraca uwagę, że projekt przewiduje dodanie w Ordynacji podatkowej regulacji, zgodnie z którą spółki kapitałowe powstałe w wyniku przekształcenia działalności osoby fizycznej mają wstępować we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby – w zakresie wykonywanej przez osobę fizyczną działalności gospodarczej.

– Wejście w życie noweli w obecnym kształcie może spowodować wątpliwości co do interpretacji tych przepisów wśród przedsiębiorców z uwagi na użyte nieostre sformułowanie w zakresie wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej – ostrzega Piotr Zając.

Trudne rozliczenia

Mając na uwadze specyfikę formy prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, gdzie brak jest wyraźnego rozgraniczenia pomiędzy majątkiem i czynnościami prywatnymi a mieszczącymi się w zakresie działalności gospodarczej, widać, że proponowane uregulowanie skomplikuje określenie, które zobowiązania podatkowe powinny przejść na spółkę kapitałową. Według Piotra Zająca, fakt ten uzależniony będzie od subiektywnego przekonania organów lub podatników, że konkretne zobowiązanie podatkowe mieści się w zakresie prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.